Vi anpassar aktiviteterna efter era önskemål, gruppens sammansättning och syftet med aktiviteten. Det finns att välja på mer eller mindre fysiska aktiviteter där samarbete och att stärka gruppen är i fokus.