Våra tankar

Att göra det oväntade och utmanas tillsammans är exempel på vad en kickoff eller en konferens kan ha mycket användning och nytta av. Vi kombinerar det syfte ni har med er träff in i aktiviteterna så att det verkligen blir både nytta och nöje. Att pausa och göra något tillsammans stärker gruppen.

Ett tips är att starta konferensen med en aktivitet så att alla börjar med att släppa på deras eventuella vanliga roller i gruppen. Mycket skratt i början gör att energin är hög när alla sätter sig vid konferensbordet. Finns det utrymme att dessutom lägga en aktivitet till efter några timmars konferens är det en energikick som gynnar arbetet. Diskutera upplägg och vad som blir bäst för er tillsammans med oss. 

Viktigt i arrangemangen är att varje event har en mening och ett syfte som ligger i linje med varför ni är samlade och vad det är ni vill ha ut av det. Alla aktiviteter genomförs med ett coachande förhållningssätt vilket innebär mervärden för deltagarna till exempel genom reflektion, bli stärkta som personer, som team och även möjlighet att lägga in övningarna i ett sammanhang som till exempel kan vara kopplat till temat på konferensen.