Home

Tobbes Event

Att göra det oväntade och utmanas tillsammans är exempel på vad en kickoff eller en konferens kan ha mycket användning och nytta av.

Vi kombinerar det syfte ni har med er träff in i aktiviteterna så att det verkligen blir både nytta och nöje.